Posted by: pinkturtle2 | Mac 9, 2012

Tersangat Bahayanya Syiah Kepada Umat Islam Di Seluruh Dunia…

Tulisan ini adalah daripada terjemahan kitab AL-KHOMEINIAH/KHOMEINISMA karangan ulamak terkenal di abad ini  Saied Hawwa… Dan telah diterjemahkan oleh Muhammad Zuhairi bin Zainal Abidin Felo MANHAL PMRAM


Adakah kita tidak merenung kejadian yang berlaku di Syria dahulu, al-Khomeini juga telah memberikan bantuan kepada kerajaan Syria yang dipimpin Hafiz al-Assad (yang diteruskan sekarang oleh anaknya Basya al-Assad) yang membunuh umat Islam kerana kepentingan politik dan pegangan Syiahnya – Said Hawa

Telah jelas bahawa al-Khomeini dan pengikutnya telah memerangi dan berlaku zalim kepada para sahabat-sahabat Nabi s.a.w. dan sekalian Sunni. Mereka dengan sewenang-wenang mencemuh dan mencerca bahkan sehingga mengkafirkan sahabat-sahabat agung dalam kacamata Islam. Mereka telah menghalalkan darah-darah umat Islam lain dan harta mereka adalah halal untuk dirampas – Said Hawa

Aqidahnya bukan aqidah kita, ibadahnya bukan ibadah kita, sistem hidupnya bukan sistem hidup kita. Ini adalah kerana pendirian asal mereka adalah untuk menyalahi dan berselisih dengan kita (ASWJ). – Said Hawa

Demi melunaskan hasrat, al-Khomeini telah merancang beberapa strategi dengan bekomplot demi mencapai keinginannya untuk memerintah Negara-negara Islam yang lain. Pasti kita akan dapati mereka pernah mewujudkan kerjasama dan pakatan yang aneh secara sulit antara Iran dan beberapa negara serta pemerintahan besar dunia. Antaranya dengan Syiah Nusairiah Syiria, Israel, Soviet Union dan Barat (Amerika)- Said Hawa

beberapa pegangan dan pendirian pelik Syiah yang dipelopori oleh al-Khomeini yang akan mengancam kebangkitan semula umat Islam. Kerinduan umat islam kepada Khilafah Islamiah akan terkubur seandainya ada dikalangan Ahli Sunnah wal Jamah yang menyokong baik tindakan-tindakan pelik al-Khomeini tersebut dan menyanka bahawa Iran itu adalah sebuah Daulah Islam yang sebenar- Said Hawa

Jangan terpedaya dengan helah al-Khomeini. Apa yang didakwanya bahawa Iran adalah sebuah “Komuniti yang Hak, Komuniti yang Merdeka, Komuniti yang Kuat”, sedangkan slogan sebuah Gerakan Islam sebenar adalah berdasarkan aqidah yang sahih (Ahli Sunnah wal Jamah) – Said Hawa

Idamlah kamu semua akan sebuah Daulah Islam yang Hak, jangan ditipu oleh al-Khomeini yang mengispirasikan Daulah Islam yang Batil yang akan membawa umat Islam terkebelakang.Cukuplah sekadar al-Khomeini yang melakukan kebiadaban dengan jalinan persepakatan dan saling tolong menolong bersama Israel. Dia selama-lamanya tidak akan keluar daripada Iran melainkan setelah melakukan elbagai kekacauan, kerosakan dan wala’(tunduk) kepada musuh-musuh Allah.” – Said Hawa

……………………………………………….

Setelah kita membaca keseluruhan tulisan Said Hawa yang telah diterjemah di bawah ini ,maka fahamlah kita dengan lebih jelas apakah sebenarnya Syiah dan kesesatan yang terdapat dalam ajaran Syiah..Dengan jelas kita dapat membezakan Islam dan Syiah . Kita dapat mengenali Islam yang tulin Dengan  Syiah yang sesat..kita tidak boleh ditipu lagi oleh mereka yang mengatakan sangat mencintai Ahlul Bait kerana Ahlu Bait bukanlah syiah dan bukanlah orang-orang yang berpaling daripada Khulafa ar-Rasyidin. Ketaksuban yang diwujudkan ini menyebabkan mereka ‘membenci’ Khulafa ar-Rasyidin.Sebenarnya Yahudilah yang memainkan peranan besar dalam menimbulkan bibit-bibit pemunculan golongan syiah bermula pada zaman Khulafa ar-Rasyidin Abu Bakar r.a. Pengusiran Yahudi daripada Madinah, serta kekalahan Yahudi dalam Peperangan Khaibar menyemarakkan dendam mereka ke atas Islam.

Dan yang paling jelas sekali setelah membaca tulisan Said Hawa ini kita dapat mengetahui apakah yang sebenarnya berlaku di Syria sekarang ini.Apa yang berlaku di Syria  adalah kesempatan , persengkongkolan dan kerjasama Syiah Iran,Syiah Lubnan,Syiah Iraq bersama Syiah Nusairi Basyar untuk menghapuskan Sunni di bumi Islam Syria

……………………………………………………………………………………

Syiah al-Khomeiniah (Bahagian 1)

Sesungguhnya cinta kepada Ahli Keluarga Nabi s.a.w. merupakan kefardhuan kepada tiap-tiap muslim lelaki dan perempuan. Akan tetapi telah tersebarnya pengaruh dan dakyah-dakyah pelik sepanjang sejarah dengan pelbagai pegangan aqidah yang fasid dan pendirian-pendirian yang buruk lagi jahat menyebabkan kecintaan kepada Ahli Bait Nabi s.a.w. disalah ertikan.

 
Sejak munculnya Ayatullah al-Khomeini,[1] ramai yang beranggapan bahawa dia pemimpin yang berkarisma dan akan membawa proses penjernihan serta membebaskan ajaran-ajaran Syiah daripada aqidah-aqidah yang palsu dan tipu.
 
Namun dia terus menggubal kerajaannya dengan menyebarkan fahaman Syiah acuannya (Khomenisma) secara meluas dengan pelbagai penyelewengan dan pengubahsuaian yang pelik-pelik dan ganjil. Akibatnya konsep taqrib (pendekatan) antara Syiah dan Sunni semakin tidak menemui jalan penyelesaian.
 
Maka seharusnya bagi setiap penuntut ilmu membongkarkan kebenaran dan menjelaskan keadaan sebenar tentang kelampauan dan kebiadaban mereka terhadap Islam, Rasul dan umatnya. Ianya supaya kita tidak tertipu dan dijauhi daripada penyelewengan tersebut yang akan membawa kepada gugurnya keimanan kita.
 
Al-Khomeini telah mencampur adukkan dalam manhaj gerakan dakwahnya dengan dakyah kebatinan, bermuka-muka dengan konsep taqiyyah dan mendapatkan pertolongan daripadaZoroastrianism (pemuja-pemuja api) untuk menjayakan rancangan dan tujuannya.

Tiga tujuan utamanya :
1. Merosakkan Akidah umat Islam
2. Menghapuskan petanda-petanda Islam dan memutar belitkan petunjuk-petunjuk

yang mulia
3. Memenuhi keinginannya untuk menguasai dan memerintah

Kitab kecil ini mengandungi Dua Bab, Bab Pertama menceritakan tentang aqidah dan pegangan-pegangan pelik oleh al-Khomeini, manakala Bab Dua pula menjelaskan Pendirian-pendirian pelik oleh dia. Penutup kitab menerangkan kepada pemuda pemudi dikalangan umat islam supaya berpegang dengan Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah kerana kebenaran yang ada padanya dan keadilan yang sejagat.

BAB PERTAMA : Antara Pegangan-pegangan Syiah Yang Diseleweng Oleh Ayatullah Khomeini

Semenjak tersebarnya pengaruh Syiah yang mempunyai pelbagai tafsiran dan pandangan agama yang pelik-pelik menyebabkan banyak kerosakan berlaku, lebih-lebih lagi dalam aspek aqidah. Adapun pengaruh tersebut kadang-kadang akan membawa kepada kekufuran.

Setelah itu timbullah pelbagai firqah(puak/kumpulan) dalam Syiah seperti Ismailiah, Nusairiah, Alawiyyah, Druze dan lain-lain yang merupakan puak-puak Batiniah yang bersepakat dalam mengkafirkan kelompok Ahli Sunnah wal Jamah dan Syiah Isna ‘Asyar.

Sesungguhnya Syiah Isna ‘Asyar (yang diimani oelh al-Khomeini) banyak berselisih dalam pelbagai masalah Usul dan Furu’ dengan puak-puak tersebut namun mereka itu dianggap rakan karib dalam memerangi kelompok Ahli Sunnah wal Jamah.

Antara Aqidah dan pegangan pelik yang diimani oleh Khomeini secara ringkas :

1. Melampau dalam berpegang kepada 12 Imam mereka (konsep Imamah)

Sebagaimana maklum bahawa pengikut agama Kristian (setelah agama mereka diubah) menjadikan Nabi Isa a.s. sebagai Tuhan, begitulah juga al-Khomeini dan pengikutnya, mendakwa Imam-imam mereka itu maksum (daripada tersalah, lupa, lalai, tidak pernah lakukan dosa) bahkan wajib bagi setiap pengikut Syiah menganggapnya sebagai perkara Usul yang perlu diimani.

Sebagaimana yang dinyatakan oleh al-Kulaini dalam kitabnya Usul al-Kafi (kitab yang paling muktabar selepas Al-Quran disisi Syiah) mereka mengatakan bahawa Imam-imam mereka lebih tinggi kedudukan daripada Nabi-nabi termasuk Nabi Muhammad s.a.w.[2]

Mereka juga berpendapat bahawa Imam-imam mereka menyamai dengan Ilmu Allah dalam mengetahui perkara-perkara ghaib. [3]

Perkara-perkara tersebut dinyatakan senndiri oleh Khomeini dalam kitabnya : “Adapun perkara yang wajib berpegang dalam mazhab kita bahawa tidak ada yang boleh menyamai kedudukan Imam-imam kita walaupun mana-mana Malaikat dan Nabi sekalipun yang diutus.”[4]

2. Berpegang bahawa Al-Quran telah diubahsuai

dan diputarbelitkan

Mereka berpendapat bahawa Al-Quran telah dipinda dengan beberapa tambahan dan pengurangan. aqidah ini muncul secara jelas ketika kurun ke-2 Hijrah.Kemudian dihidupkan kembali pada era kerajaan Safavid oleh Mirza Hussien al-Nuri al-Thabarisi pada kurun ke-13 Hijrah melalui kitabnya “Faslu al-Khitab fi Ithbat Tahrifi Kitabi Rabbil Arbab”. Dalamnya memuatkan lebih daripada 2000 riwayat yang dianggap Syiah sudah diseleweng.
Imam al-Kulaini ada menyatakan dalam kitabnya : “Sesungguhnya apa yang benar pada kita sekarang adalah Mushaf daripada Fatimah sahaja”[5]

Begitu juga Imam al-Baqir ada menyatakan : “Sesungguhnya banyak dan jelas tentang pengurangan Al-Quran dan penukarannya”[6]

Al-Khomeini ada menyatakan dalam Kasyful Asrar : “Perkara ini amatlah mudah bagi mereka (sahabat-sahabat Nabi), bahawasanya mereka semua telah mengeluarkan sebahagian daripada riwayat dan ayat-ayat Al-Quran dan memindah masuk daripada kitab-kitab Samawi lain dengan penelewengan”.  

3. Pandangan mereka terhadap hadith-hadith Nabi s.a.w.

Telah bersepakat kesemua pengikut Syiah bahawasanya tidak boleh behujjah (tidak boleh dijadikan hukum dan panduan) daripada Sunnah Nabi kecuali apa yang selari dengan pegangan mereka. Mereka menyatakan bahawa umat Islam keseluruhannya telah murtad selepas kewafatan Nabi s.a.w. kecuali empat orang sahaja (Ali bin Abi Thalib, Hasan, Hussin, Fatimah).

Banyak daripada hadith yang sampai kepada tahap Mutawatir[7] mereka menafikannya daripada Nabi s.a.w. Begitu juga hadith-hadith Sahih yang tidak selari dengan pandangan mereka dikatakan palsu.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Syeikh Muhammad Hassan Ali Kasyif al-Ghita’ : “Adapun periwayatan Hadis Nabi s.a.w. yang sanadnya melalui Abu Hurairah, Samurah bin Jundub, Marwan bin al-Hakam, Imran bin Hattan, Amru bin al-As, disisi Syiah Imamiah tidak mengiktiraf kedudukan mereka”.[8]

Al-Khomeini dalam kitabnya ada menyebut : “Bahawasanya Abu Bakar al-Siddiq telahmereka-reka hadith palsu, begitu juga Samurah bin Jundub”[9]

Sebagai ganti kepada sunnah yang didustakan, mereka beriman pula dengan pendapat-pendapat khurafat yang dinisbahkan kepada para Imam-imam mereka sebagaimana yang terdapat dalam Usul Min Al-Kafi oleh Al-Kulaini. Majoriti riwayat di dalam ‘kitab suci’ Syiah ini adalah riwayat marfu’ yang dinisbahkan kepada para imam oleh perawi yang ada di antaranya hidup beberapa kurun selepas imam berkenaan!

Al-Khomeini mengangkat riwayat-riwayat khurafat ini ke martabat Al-Quran dengan kata-katanya : “Sesungguhnya pengajaran para imam adalah seperti pengajaran Al-Quran yang wajib dilaksana dan dipatuhi”.

3. Pandangan mereka terhadap para sahabat Nabi s.a.w.

Mereka secara terangan mencerca para sahabat Nabi s.a.w. Mereka telah mengatakan sesat dan terang-terangan melafazkan laknat kepada Abu Bakar, Umar, Uthman, Talhah, Zubair, Abu Ubaidah, Abdurrahman bin ‘Auf, Sayyidah ‘Aisyah dan lain-lain. Bahkan sesetengah mereka ada yang mengkafirkan sahabat.

Al-Khomeini ada menyebut :“Adapun kita tidak bersama dengan kedua-duanya (Abu Bakar dan Umar) terhadap apa yang mereka berdua telah bersalahan dengan Al-Quran dan bermain-main dengan hukum-hukum Allah, apa yang yang dihalal dan diharamkan dalam Al-Quran adalah daripada pandangan mereka berdua, mereka berdua telah menindas Fatimah dan bermusuh dengan anak cucunya, bahkan apa yang kita dapati daripada mereka berdua itu adalah jahil dengan hukum Allah dan agama”[10]

Mereka tetap berpegang bahawa Nabi s.a.w. telah melantik Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah selepas kewafatan baginda dengan berpegang kepada hadith Nabi s.a.w. Namun para sahabat telah mengingkari dan mengkhianati Ali arahan Nabi lalu memilih Abu Bakar sebagai pengganti.

4. Merendah-rendahkan kedudukan Nabi sebagai Rasul.

Pada pandangan mereka, wajib bagi Nabi s.a.w. mempunyai sifat taqiyyah (berolok-olok demi melepaskan diri sebagaimana sifat munafik dengan perbuatan atau lisan) kerana takut apabila menerima ancaman dan ugutan dalam melakukan dakwah. Bahkan harus bagi Nabi nyatakan kekufuran demi menjaga nyawa baginda.

Mereka menyamakan kedudukan Nabi s.a.w. dengan Ali bin Abi Thalib. Bahawa Nabi s.a.w. bersama-sama dengan Ali ketika peristiwa Isra’ Mi’raj dan masing-masing menerima wahyu. Cume bezanya adalah Nabi s.a.w. secara musyahadah (bersaksi dengan mata kepala akan Dzat Allah yang Maha Agung) adapun Ali mendengar Kalamullah al-Qadim sahaja.[11]

5. Mengingkari dan menyalahi daripada Ijma’

Antaranya adalah mereka mengharuskan Nikah Mut’ah[12] yang menyalahi dengan Ijma’ (Imam Malik, Hanbali, Syafie, Hanafi dan semua Imam-imam Muslim kecuali Syiah).

Sedangkan Ibn ‘Abbas pernah menyatakan dalam khutbahnya yang diriwayatkan oleh Sa’ied bin Jabir bahawa : “Sesungguhnya Nikah Mut’ah itu seumpama bangkai, darah dan daging babi (yang haram dimakan)”.

Ianya umpama memperdagangkan wanita-wanita dengan beberapa perjanjian berbentuk kontrak dan sedikit bayaran demi memuaskan nafsu. Boleh dijual beli tanpa harga diri sedangkan Islam mengambil berat tentang keturunan dan maruah.[13]

7. Pendirian Syiah terhadap Ahli Sunnah wal Jamaah

”Syiah Isna ‘Asyar berpendapat, sesiapa sahaja yang tidak beriman kepada 12 imam mereka maka diharamkan baginya Syurga dan wajib masuk Neraka. Bagi mereka, Al-Quran dan Sunnah telah diubahsuai maka harus untuk menyalahi dan menyanggahinya.

Al-Khomeini dalam kitabnya : “Bahawa boleh jadi nas-nas daripada Ahli Sunnah wal Jamah terbahagi kepada dua : Selari dengan Al-Quran dan Sunnah, bersalahan kesemuanya”.[14]

Sebab itulah mereka tidak berpegang dengan Sunnah Nabi dan fatwa Imam-imam Mujtahid seperti Imam Malik, Hanbali, Syafie dan Hanafi bahkan mereka menyarankan untuk mengingkarinya. Apabila bergaul dengan pengikut Ahli sunnah wal Jamaah mereka anggap samalah bergaul dengan Yahudi dan Kristian yang wajib untuk diperbalahinya.

8. Melampau mereka terhadap memuja Fatimah al-Zahra’

Dalam kitab-kitab Syiah menyebutkan bahawa Fatimah al-Zahra’ juga menerima wahyu daripada Allah taala seusai ayahnya (Rasulullah s.a.w.) menerima wahyu. Al-Khomeini menambah dalam kenyataannya bahawa Fatimah al-Zahra’ diangkat kedudukannya sehingga sebaris bersama Nabi-nabi a.s.

Kenyataannya ketika menghuraikanUsul al-Kafi : “Setelah wafat Rasulullah 75 hari, telah datang Jibril menemui Fatimah dengan mengucapkan takziah dan memberitahu perkara-perkara yang akan berlaku nanti (sebagaimana wahyu yang diterima oleh Rasulullah)”.Al-Khomeini mendakawa bahawa keberjayaannya dalam Revolusi Iran adalah sebahagian daripada apa yang diberitakan Jibril kepada Fatimah. 

Dia berkata lagi : “Turunnya Jibril kepada kepada seseorang bukanlah perkara yang remeh temeh melainkan terhadap mereka yang benar-benar agung, ini boleh dinisbahkan tingkatan yang pertama (paling agung) sebagaimana turunnya Jibril kepada Isa, Musa, Ibrahim dan seumpama mereka para Nabi dan Rasul”.[15]

……………………….

[1] Ayatullah Khomeini lahir di Khomein pada 24 oktober 1902. Khomein, merupakan dusun yang berada di Iran tengah. Keluarga Khomeini adalah keluarga Sayyid Musawi, keturunan Nabi melalui jalur Imam ketujuh Syi’ah, Imam Musa Al-Kazhim.

[2] Kitab Hayatil Qulub oleh Imam Muhammad al-Baqir al-Majlisi  : juzu’ 3 m/s 10
[3] Kitab Usul al-Kafi oleh Imam Muhammad bin Yaakub al-Kulaini : m/s 287
[4] Kitab al-Hukumah Islamiyyah oleh Ayatullah Khomeini : m/s 52
[5] Usul al-Kafi : m/s 239
[6] Kitab Mir’aatul Qulub oleh Muhammad al-Baqir al-Majlisi : m/s 253
[7] Mutawatir ialah Hadith Nabi yang diriwayatkan oleh ramai sahabat yang tidak mungkin bersepakat para sahabat untuk menipu dan memalsukannya.
[8] Kitab Aslu al-Syiah wa Usuliha oleh Syeikh Muhammad Husain Ali Kasyif al-Ghita’ :
m/s 79
Beliau juga daripada Syiah Isna ‘Asyar namun beliau banyak menyingkapkan pelbagai kerosakan dan penyelewengan yang dilakukan oleh Syiah Isna ‘Asyar.
[9] Kitab Kasyful Asrar karangan Ayatullah al-Khomeini : m/s 112
[10] Kasyful Asrar : m/s 107-108
[11] Kitab al-Syiah baina al-I’tidal wal Ghuluw oleh Dr. Anuar Hamid Isa : m/s 90
[12] Nikah Mut’ah adalah nikah untuk melepaskan keinginan nafsu dan bersedap-sedap. Hukum ini telah dinasakh dan Ijma’ mengharamkan pada zaman sekarang. Jika dilakukan juga ianya menjadi zina.
[13] Al-Syiah baina al-I’tidal wal Ghuluw : m/s 163
[14] Kitab al-Ta’adil wa al-Tarjih oleh Ayatullah al-Khomeini : m/s 82

[15] Pada hari Ahad bersamaan 2/3/1986 ketika sambutan kelahiran Sayyidah Fatimah al-Zahra

Syiah al-Khomeiniah (Bahagian 2)

BAB KEDUA : Pendirian-pendirian Pelik Syiah yang di Asaskan oleh al-Khomeini

Pelbagai cerita dan kisah yang menunjukkan Syiah bersekongkol dengan pengkhianat-pengkhianat agama sehingga sanggup bergabung tenaga dengan golongan kafir semata-mata menjayakan misinya, lebih-lebih lagi mencetuskan pertembungan yang hebat dengan kelompok Ahli Sunnah wal Jamah.

Antara mereka yang tidak akan dilupakan dalam memori umat Islam adalah Nasiruddin al-Tusi yang pernah menolong Hulagu Khan demi menggulingkan khalifah Abbasiah kerana semata-mata bermusuhan dengan kelompok Ahli Sunnah wal Jamah.[1]

Begitu juga Muhammad Ibn ‘Alqami yang telah mengkhianati khalifah Abbasiah ketika itu demi menolong Tatar menjatuhkan pemerintahan Abbasiah[2]. Kedua-dua mereka adalah merupakan menteri kepada al-Mu’tasim Billah.

Setelah Monggol berkuasa menjatuhkan kerajaan Abbasiah, mereka berdua dilantik sebagai Gabenor sebagai penghormatan dan imbalan ketika zaman pemerintahan Monggol.

Namun al-Khomeini dalam kitabnya ada menyebutkan dengan mengagung-agungkan pengkhianat kepada umat Islam : “Sekian orang akan merasa kerugian atas kehilangan al-Khawwajah Nasiruddin al-Tusi dan selainnya, dari mereka yang telah menyumbangkan khidmat yang agung buat Islam”.[3]

Sultan Abdul Hamid[4] dalam peringatannya : “Sesungguhnya permusuhan antara kerajaan Safavid (Syiah) dan Uthmaniah (Sunni) bukanlah untuk kepentingan umat Islam tetapi merupakan keperluan kepada kufur dan kaumnya.”

Kita sebenarnya tidak menginginkan persengketaan antara Syiah dan Sunni, akan tetapi al-Khomeini telah mencetuskan kembali konflik tersebut bahkan menjadikannya sebagai satu kewajipan kepadanya sehingga mengundang kerugian kepada umat Islam seluruhnya.

Begitulah kanvas sejarah telah memprtontonkan kepada kita pengkhianatan Syiah Safavid yang bekerjasama dengan Belanda menentang kerajaan Islam Uthmaniah. Bahkan sebelum itu mereka telah berperanan menatuhkan kerajaan Abbasiah lalu berterusan ke zaman Salahuddin al-Ayyubi bersama kerajaan Syiah Fatimiah.

Seterusnya membawa kepada jangka masa yang panjang dan diteruskan lagi oleh al-Khomeini sekarang.

Antara pendirian pelik dan konflik yang telah dilakukan oleh al-Khomeini / Khomeinisma :

1. Semangat ingin menguasai Dunia Islam dan berusaha ingin menyebarkan fahamannya

Apa yang berlaku di Turki, Lubnan dan Syiria, begitu juga proses Revolusi Iran, peperangan di Iraq,  merupakan langkah awal bagi al-Khomeini untuk mengusai dunia Islam dan menyebarkan fahamannya. Mereka mula membenihkan pelbagai propaganda dan memaksa Sunni untuk bersama memeluk Syiah.

Mereka telah mewujudkan Gerakan Amal Syiah[5] dan Gerakan Hizbullah[6]merupaka gerakan bersenjata Syiah yang kononnya diasaskan di Lebanon untuk membantu rakyat Palestin yang ditawan dengan mendapatkan bantuan daripada Syria. Namun tujuan sulit sebenar mereka adalah untuk mengadakan proses penjernihan daripada rakyat Sunni secara sulit di Beirut melalui cara ketenteraan[7].

Mereka juga mendapatkan bantuan daripada kerajaan Syiah Syria  untuk penyingkiran kelompok Sunni di Tripoli (Lebanon Utara). Dalam masa yang sama, bantuan ketenteraan melalui Gerakan Amal Syiah dan Hizbullah disalurkan kepada Israel untuk membasmi Sunni dibumi Palestin.

Dendam mereka kepada Sunni yang membuak menggalakkan kerajaan Syiah Syria juga berusaha sedaya upaya membantu penyingkiran Kerajaan Turki dengan menolong parti-parti berhaluan kiri dan Armenia. Mereka masuk meresap kedalam pelbagai pertubuhan dan kumpulan-kumpulan yang melampau sebagai propaganda menimbulkan provokasi kepada kerajaan Uthmaniah.

Syiah juga melalui perancangannya untuk menghapuskan kelompok Sunni di Sind, salah satu wilayah di Pakistan, dengan menyertai parti-parti disana dan mewujudkan gelombang penentangan terhadap Sunni agar mereka dapat kekal dan berpengaruh di Paskistan.

Catatan paling hitam penah berlaku apabila tercetusnya peperangan Syiah Iran dan Sunni Iraq sehingga Iran mengugut dan mengancam bagi mendapatkan teluk-teluk yang bersempadanan.[8] Ianya meninggalkan kesan yang amat mendalam kepada umat Islam terhadap peang saudara yang berlaku itu.

Itulah revolusi yang telah dilakukan oleh puak Syiah demi meluaskan pemerintahan mereka dan menguasai seluruh semenanjung Tanah Arab dan Dunia Islam.

2. Strategi pakatan yang jahat (Tahaluf)

Demi melunaskan hasrat, al-Khomeini telah merancang beberapa strategi dengan bekomplot demi mencapai keinginannya untuk memerintah Negara-negara Islam yang lain. Disana dalam sejarah telah tercatat bahawa al-Khomeini melalui kerajaan Republik Iran melakukan banyak pakatan.

Pasti kita akan dapati mereka pernah mewujudkan kerjasama dan pakatan yang aneh secara sulit antara Iran dan beberapa negara serta pemerintahan besar dunia. Antaranya dengan Syiah Nusairiah Syiria, Israel, Soviet Union dan Barat (Amerika).[9]

Apa yang kita dapati, terdapatnya delegasi daripada Soviet Union yang datang ke Iran, begitu juga delagasi Iran sentiasa mengunjungi Soviet Union.

Semua ini adalah bukti daripada keinginan dan hasrat al-Khomeini demi mendapatkan seluruh Dunia Islam dalam menyebarkan fahamannya dan mengusai dunia umat Islam dengan pelbagai cara dan bermacam-macam pakatan rahsia. Ianya benar-benar bertentangan dengan slogan dan dakwaannya ketika mula-mula mencetuskan era Revolusi Iran dahulu.

3.  Kemajuan umat Islam dan kekayaan mereka dirampas

Kekayaan umat Islam terbuang semata-mata untuk menghadapi gejala ini. Al-Khomeini mempergunakan hasil bumi negara dan menguasai ekonomi rakyat untuk melunaskan kehendaknya yang ingin berkuasa.
Dia sanggup mencagarkan pelbagai janji demi meminta pertolongan daripada kerajaan-kerajaan besar dunia ketika itu (Russia) dalam tempoh dan jangka masa yang panjang sehinggalah berkahirnya peperangan.[10]
Peperangan tersebut tidak ada keuntungan langsung kepada kebangkitan Islam melainkan memberi pengaruh dan keluasan kepada kuasa-kuasa besar ketika itu untuk menebus balik apa yang dipinjamkannya dengan beberapa siri perkomplotan dan kerjasama.

Bahkan kebangkitan umat Islam juga mengalami kerugian akibat penglibatan Syiah dalam gelanggang kebangkitan umat Islam pasca moden.

4. Melembapkan kebangkitan Islam

Sebelum kedatangan al-Khomeini, dunia Islam ketika itu sedang membina tenaga dan posisi masing-masing disetiap penjuru-penjuru dunia umat Islam demi kebangkitan Islam.

Namun, apabila munculnya al-Khomeini, dia telah membawa satu gambaran buruk kepada sebuah bentuk pelaksanaan sistem Republik Iran teokratis. Ini telah melembabkan kebangkitan umat Islam apabila dalam dustur (perlembagaan) yang dipindanya banyak membawa kepada ketidakseimbangan politik umat Islam ketika itu.

Penglibatan Syiah dipersada gelanggang kebangkitan umat Islam pasca moden ini tidak menunjukkan sesuatu perubahan positif melainkan umat Islam dimusibahkan dengan pelbagai kerugian. Yang untung hanyalah Syiah semata-mata.

Ketika mana ada tangan-tangan mujaddid dan reformasi yang ingin mengembalikan kedaulatan Islam, lalu disekatnya dan dibantutkan perancangan tersebut dengan pelbagai cara dan helah.

Antara strategi dan perancangannya sejak awal lagi adalah dengan meletakkan mazhab Syiah sebagai tunjang dan akta dalam perlembagaan negaranya. Minoriti daripada pihak Sunni disana dinafikan hak-hak mereka.

Sebagaimana yang diketahui, tidak ada walaupun satu daripada masjid kepada penduduk Sunni. Begitulah sepanjang tempoh pemerintahannya, dia menyempitkan pengamalan bagi puak-puak yang tidak sealiran dengan mazhab mereka dengan pelbagai kongkongan tanpa diberikan peluang.

Dalam pentadbirannya, kesemua kanak-kanak telah dikerah dan dipaksa untuk direkrut sebagai tentera sebelum mencapai usia dewasa. Kehidupan remaja mereka dikekang dengan pelbagai latihan-latihan ketenteraan.

Al-Khomeini sentiasa menghadang telinga dan menutupnya daripada mendengar rintihan suara-suara yang menginginkan hak mereka yang diabaikan didengari. Apa yang kita dapati sekarang bahawasanya dunia sedang mencemuhnya dengan pelbagai cacian dan penghinaan akibat daripada kekerasaan sistem perundangan yang dipeloporinya.

5.Pura-pura (Taqiyyah) dan Persenjataan.

Kebanyakan daripada puak Syiah, mereka telah memanipulasi konsep taqiyyah (berpura-pura) melebihi daripada apa yang diharuskan dalam syariat Islam. Apa yang kita dapati selepas Revolusi Iran, al-Khomeini mengharuskan penipuan dan kepua-puraan dalam apa jua keadaan sehingga menjangkau kepada penglibatan senjata api.

Apa yang berlaku, pemerintahan puak al-Nasiriah di Syria, Gerakan Amal Syiah, Gerakan Hizbullah, kerajaan Iran menggunakan konsep taqiyyahtersebut untuk mengadakan kerjasama dan kesepakatan bersama Israeil secara  rahsia untuk mendapatkan bekalan persenjataan. Itulah yang berlaku sekarang.

Mereka sentiasa ber taqyyiah dalam slogan memerangi golongan-golongan anti Islam dan isme-isme berhaluan kiri namun apa yang berlaku adalah sebagai mengaburi mata umat Islam semata. Sedangkan mereka bersembunyi dengan penipuan tersebut utk menjaga modus operandi utama mereka menawan seluruh dunia Islam.

Kita boleh lihat apa yang telah dan sedang berlaku di Syria, Turki, Pakistan, Afghanistan dan lain-lain negara umat Islam. Mereka meresap masuk secara sulit dalam parti-parti dan kumpulan-kumpulan NGO disana. Mereka menjalankan beberapa perancangan dan strategi secara halus bagi menguasai kelompok-kelompok tersebut untuk mencapai kehendak mereka.

Nasihat Saied Hawwa kepada pemuda-pemudi Islam

“Seharusnya umat Islam menyedari penipuan-penipuan yang telah dilakukan. Apa yang dirancang oleh al-Khomeini merupakan pengkhianatan besar-besaran keatas umat Islam. Kegilaan ingin menguasai dalam dirinya merupakan jenayah besar kepada Islam. Berhati-hatilah umat Islam daripada disengat dalam satu lubang dua kali.

Begitulah sebagaimana dinyatakan, beberapa pegangan dan pendirian pelik Syiah yang dipelopori oleh al-Khomeini yang akan mengancam kebangkitan semula umat Islam. Kerinduan umat islam kepada Khilafah Islamiah akan terkubur seandainya ada dikalangan Ahli Sunnah wal Jamah yang menyokong baik tindakan-tindakan pelik al-Khomeini tersebut dan menyanka bahawa Iran itu adalah sebuah Daulah Islam yang sebenar.

Jangan terpedaya dengan helah al-Khomeini. Apa yang didakwanya bahawa Iran adalah sebuah “Komuniti yang Hak, Komuniti yang Merdeka, Komuniti yang Kuat”, sedangkan slogan sebuah Gerakan Islam sebenar adalah berdasarkan aqidah yang sahih (Ahli Sunnah wal Jamah).

Wahai para pemuda, idamlah kamu semua akan sebuah Daulah Islam yang Hak, jangan ditipu oleh al-Khomeini yang mengispirasikan Daulah Islam yang Batil yang akan membawa umat Islam terkebelakang.

Cukuplah sekadar al-Khomeini yang melakukan kebiadaban dengan jalinan persepakatan dan saling tolong menolong bersama Israel. Dia selama-lamanya tidak akan keluar daripada Iran melainkan setelah melakukan elbagai kekacauan, kerosakan dan wala’(tunduk) kepada musuh-musuh Allah.”

Daripada Anas bin Malik, Rasulullah s.a.w. pernah bersabda : “Bahawasanya Dajjal akan keluar daripada Khurasan, bersamanya 70 ribu daripada kota Yahudi Isfahan (Khurasan)”.[11]

Bersambung pada Bab Penutup… (nasihat Saied Hawwa supaya berpegang dengan aqidah Ahli Sunnah al Jamaah)

[1] Peperangan tersebut berlaku selama 40 hari sehinggalah pada tanggal 10 Februari 1259. Setelah itu, Baghdad dikuasai sepenuhnya secara rasmi oleh Monggol.

[2] Imam ibn Kathir menyatakan bahawa 800 000 atau 1 00 000 umat Islam terbunuh.

[3] Kitab al-Hukumah al-Islamiah oleh Ayatullah al-Khomeini : m/s 128

[4] Sultan Abdul Hamid adalah sultan ke-34 bagi kerajaan Khilafah Uthmaniah. Beliau merupakan sultan terakhir yang memerintah dengan kuasa mutlak dalam khilafah Uthmaniah sebelum jatuhnya pada tahun 1924 M.

[5] Gerakan Amal Syiah diasaskan di Lebanon oleh Musa al-Sadr pada tahun 1975 M disebabkan konflik bersenjata. Beliau berpegang dengan mazhab Syiah Ja’fariah.

[6] Gerkan Hizbullah adalah sebuah Parti Politik di Lebanon beroreantasikan persenjataan. Diasaskan pada 1982 M oleh Hassan Nasrallah melalui inspirasi Revolusi Iran 1979 M.

[7] Peristiwa ini berlaku di Lebanon pada 1982 M. Pengusiran besar-besaran Sunni disana melalui persepakatan antara Syiah Isna ‘Asyar, Syiah Nasiriah, Druze,  dan Israel dengan memerangi Organisasi Pembebasan Palestin.

[8] Peperangan ini dikenali dengan Perang Teluk Pertama. Ianya berlaku pada tahun 1980-1988

[9] Akhbar al-Ra’y al-Am bertarikh 24 April 1988 melaporkan penjualan senjata Israel kepada Iran di sepanjang tahun 1980-1987 dan melaporkan daripada Perdana Menteri Israel, Syamir sendiri tentang bantuannya kepada Iran. Katanya: “Menjadi kewajipan kepada Israel menjaga hubungannya dengan kepimpinan ketenteraan Iran. Sesungguhnya peperangan yang berterusan melemahkan Iraq, musuh tradisi Israel. Peperangan itu menyebabkan lebih banyak lagi pembahagian negara-negara Arab”.

[10] Perang Teluk Pertama (Iran-Iraq) pada tahun 1980-1988 M

[11] Hadis Sahih riwayat Imam Tarmizi. Ulama’ bersepakat bahawa Isfahan itu adalah Khurasan yang merupakan kota ketiga terbesar di Iran.

Syiah al-Khomeiniah (Bahagian 3)

Nasihat al-Mursyied Saied Hawwa terhadap pengaruh Khomeinisma

 

Ibn Umar pernah menyebut tentang keadaan sahabat-sahabat Nabi s.a.w. :“Sesungguhnya kami telah hidup dalam satu jangka masa yang kami telah membawa keimanan dalam diri sebelum Al-Quran (sebelum al-Quran memperincikan secara menyeluruh tentang manhaj / sistem kehidupan)”.

“Perkara mula-mula disebut dalam surah al-Fatihah adalah berkenaan Aqidah, kemudian berkenaan Ibadah dan yang ketiga tentang manhaj (sistem) hidup. Apa yang kita cuba ketengahkan disini adalah tentang kelompok Aqidah yang sahih dan benar disisi Allah itu adalah acuan utama Islam kepada umatnya, berpegang dengannya, tindakannya, pendiriannya dan barulah kepada seluruh sistem hidupnya.

Dalam satu hadith daripada Abu Hurairah, Rasulullah s.a.w. telah brsabda : “Akan berpecah umatku kepada 73 kelompok, semuanya akan ke neraka melainkan satu kelompok, Lalu para sahabat bertanya : Siapakah mereka Ya Rasulullah ? Nabi menjawab : Apa yang aku dan para sahabatku berada diatasnya (islam yang tulen)”. (Riwayat Sunan Tarmizi)

Akan tetapi al-Khomeini berbeza dengan kita. Aqidahnya bukan aqidah kita, ibadahnya bukan ibadah kita, sistem hidupnya bukan sistem hidup kita. Ini adalah kerana pendirian asal mereka adalah untuk menyalahi dan berselisih dengan kita (ASWJ).

Aku memohon bersungguh-sungguh kepada golongan intelektual agar membuka mata kalian semua supaya dapat melihat keburukan rancangan al-Khomeini. Aku juga memohon bersungguh-sungguh agar para ilmuan boleh menggunakan mata pena dan lidah mereka untuk mencegah pengaruhnya. 

Ini kerana “wabak taun” yang dibawa oleh al-Khomeini telah mula meresap masuk ke dalam negara-negara Islam yang lain (Malaysia juga tidak terlepas).

Umat Islam mestilah bersama membuka kembali tanah Iran dengan Aqidah yang tulen, bukan sebagaimana tindakan Syiah yang mereka-reka acuan Aqidah sendiri. Kita juga wajib untuk menghentikan penindasan dan pelbagai ugutan yang dilakukan mereka keatas umat ini.

Setiap “slogan transformasi” oleh al-Khomeini dan sekutunya merupaka pegkhianatan terhadap Allah, Rasul-Nya dan sekalian orang mukmin. Adakah kita semua masih buta untuk melihat dengan kedua mata kita dan masih pekak untuk mendengar terhadap apa yang telah berlaku disebalik sorotan sejarah yang lepas dan peristiwa yang berlaku sekarang?

Sesungguhnya mereka itu sesat lagi menyesatkan kaum muslimin. Mereka tidak sesekali akan dimaafkan terhadap konflik dan persengketaan yang telah diadaptasikan oleh mereka sendiri.

Daripada Abu Hurairah , Nabi s.a.w. melalui hadith qudsi pernah bersabda : “Allah berfirman : Sesiapa yang memusuhi wali-waliKu (sahabat-sahabat Nabi s.a.w. dan penolong-penolong agama Allah), maka Aku isytiharkan perang terhadapnya”. (Riwayat Bukhari dan Muslim)

Firman Allah taala :  “Janganlah kamu cenderung kepada orang yang zalim yang akan menyebabkan kamu disentuh oleh api neraka, sedangkan kamu tidak mempunyai seorang penolong pun melainkan Allah, sehinggalah kamu tidak akan diberikan pertolongan”.(Surah Hud : 113)

Telah jelas bahawa al-Khomeini dan pengikutnya telah memerangi dan berlaku zalim kepada para sahabat-sahabat Nabi s.a.w. dan sekalian Sunni. Mereka dengan sewenang-wenang mencemuh dan mencerca bahkan sehingga mengkafirkan sahabat-sahabat agung dalam kacamata Islam. Mereka telah menghalalkan darah-darah umat Islam lain dan harta mereka adalah halal untuk dirampas. 

Adakah tidak kita lihat bahawa di Iran, 1/3 daripadanya adalah kelompok Sunni namun tidak di berikan pengiktirafan kepada mereka untuk mendapatkan hak. Masjid tidak dibina, bantuan ekonomi tidak disalur, pemimpin tidak dilantik melainkan hanya beberapa orang sahaja yang mewakili suara rakyat Sunni di Iran dalam dewan Parlimen, namun dikunci mulut dan dirantai tengkuk-tengkuk mereka.

Adakah kita juga tidak melihat apa yang telah dilakukan kepada Sunni di Lebanon, samada Sunni Lebanon ataupun rakyat Palestin yang berteduh mendapatkan perlindungan disana. 

Adakah kita tidak merenung kejadian yang berlaku di Syria dahulu, al-Khomeini juga telah memberikan bantuan kepada kerajaan Syria yang dipimpin Hafiz al-Assad (yang diteruskan sekarang oleh anaknya Basya al-Assad) yang membunuh umat Islam kerana kepentingan politik dan pegangan Syiahnya.

Adakah itu semua memadai untuk menyedarkan kita? Ataupun kita akan memaafkan mereka atas tipu daya dan helah jahat yang telah dilakukan mereka?

Aku menegaskan, mereka itu adalah musuh kepada Islam, musuh kepada umat Islam, musuh kepada rakyat-rakyat mereka, musuh kepada tanahair mereka.

“..Ya Allah !!! Sesungguhnya aku memohon kelepasan daripada-Mu terhad al-Khomeini dan pengiku-pengikutnya, aku mohon kelepasan daripada penguasaannya, sekutu-sekutunya dan daripada menjadi sekutunya.. Ya Allah !!! Perkenankanlah doa kami ..” 

Wassalam.. 

Diterjemahkan oleh :

Muhammad Zuhairi bin zainal Abidin
Felo MANHAL PMRAM

Source


Responses

 1. Assalamualaikum…

  Saya menyeru kepada persaudaraan Islam dan menyeru anda bebas keluar dari kepompong assabiyah dan atas semangat bertaqlid buta yang anda amalkan…daripada anda sibuk2 menyemai kebencian sunni-syiah lebih baiklah anda kaji suatu mazhab lain yg anda agung2kan ulamanya diweb ini.

  perkara asas yang perlu anda tahu tentang syiah adalah:

  memang benar mereka mengikut para ahlul bayt nabi…di dalam surah al-bayyinah adalah ditujukan kepada Ali dan syiah2nya kerana mereka adalah golongan yang berjaya di hari kiamat.

  pertama sekali…saya pelik benar dgn saudara yang mengagung2kan para sahabat…saya ingin bertanya pula saudara yg seolah2 sudah terlalu Islam dan sudah terlalu benar dlm aqidah tuan…apa pendirian saudara kepada ahlul bayt nabi?tidak pula anda pertahankan sepertimana anda pertahankan khulafa ar rasyidin.

  Katakanlah wahai Muhammad”aku tidak meminta kepada kamu sebarang upah pun atas risalahku kecuali kasih sayang (al-mawaddah) dalam kekeluargaan (al-Qurba) al-syuara 42:23

  Apakah yang anda tahu tentang Ali, Fatimah, Hassan, Hussin dan para imam.Inilah mereka yg kita berselawat ke atas mereka di dalam solat kita.Kehidupan mereka anda jahil.Hadis2 mereka anda jahil.Method kajian hadis syiah anda jahil.JAdi jangan berpura2 anda sebgai jaguh kebenaran.

  Bagi setiap tohmahan saudara ada jawapannya.Tak perlulah nak timbulkan persoalan2 yg sudah lama dijawab.

  Tahukah anda bahawa sebenarnya anda memusuhi ahlul bayt nabi?bahkan terlalu keras permusuhannya.Dan dalam hadis2 ada natijahnya bagi golongan yang sebegini di sisi Allah.

  Penderitaan ahlul bayt nabi kami rasai walaupun kami tidak hidup di zaman mereka.Hanya itulah yang akan kami bawa pada saat bertemu dengan nabi di telaga Al-Haud.

  “Aku tinggalkan 2 perkara tsaqalain(yang berat) salah satunya lebih berat dari yang lain kedua-duanya tidak akan terpisah hingga bertemu dgnku di telaga al-haudh iaitu Al-Quran dan Itrah Ahlul-Baytku”-Al Hadis

 2. Anda dalam petikan artikel berikut…sama ada syed hawa berkata atau anda sendiri bahawa tiada masjid2 sunni di Iran…atau sunni tidak diberi hak di sana…adalah satu pembohongan besar.Bagaimana nak percaya dgr berita anda sedangkan ini satu berita yg benar2 bohong. Saudara…pergilah ke Iran…pergilah…ada masjid2 sunni di sana dan hak sunni terpelihara…mereka tidak dibunuh pun…

  Sejak bila pula syiah menghalalkan darah sunni…jahat sungguh fitnah saudara!…tidak ada satu fatwa atau hadis sebegitu di dalam mazhab ja’fari.Sejak bila pula harta mereka halal…mana sumber berkata begitu…jika anda membaca kitab kami…para imam menyuruh berbuat adil terhadap manusia meskipun terhadap org kafir.Para imam menyuruh menunjukkan akhlak yang baik sesama manusia.

  Saya dapat merasakan penderitaan hati anda…keyakinan anda sia2…di dalam Islam…matlamat tidak menghalalkan cara…

  silalah baca serba sedikit tentang saudara kita yang satu lagi di abu-syafiq.blogspot.com.

  Artikel ini…nampak macam akademik…tapi fitnah berjela2…pasal masjid sunni di Iran pun salah…nak harap apa lagi…pasti lebih banyak kepeningannya…

 3. Sejak bila pulalah Iran bersekongkol dengan Israel bang oi….ini teori konspirasi lagi…tak habis2…bila pula Khomeini bercita2 menyerap syiah kepada penganut sunni…tidak pernah ada agenda sbegitu dalam syiah…syiah di Arab…sudah lama bertapak sejak kewafatan nabi lagi…dalam sejarah…jika anda membaca…adakah anda membaca?Syiah ahlul bayt telah menderita, dibunuh, disiksa oleh penguasa. Inilah yang imam wajibkan “taqiyyah” bagi menjaga iman dan Islam.Mana ada taqiyyah dalam persenjataan.Syed Hawa ni pun…..dia tak faham…mana boleh bertaqiyyah bersahabat dgn Israel…kalau u ni bertugas sebagai mata2 lain lah cerita…

 4. Admin Pinkturtle ni kena bnyk mencari dan mendalami ilmu lgi & tak layak utk kluarkan cerita2 mcm ni. Lagi baik kluarkn cerita pasai PM yg mmbazir duit rakyat tu. Tak nmpak pun Iran ni memusuhi puak Sunni ttp orng syiah le yg paling bnyk mati kena bunuh. Tanpa golongn syiah ni sudah lama timur tengah kena checkmate. Selesai perang Iran-Iraq, tiada seinci tanah pun d rampas oleh Iran malah beri bantuan pula kpd rakyat Iraq yg menderita kesusahan. Buangkan sikap buruk sangka tu.

  http://www.sana.sy/eng/337/2012/03/09/405058.htm
  http://www.sana.sy/eng/337/2012/03/09/405051.htm

 5. Artikel tulisan Dina Y. Sulaiman.

  Menganalisis Syria, buat sebagian orang, termasuk saya, terasa agak sensitif. Aroma mazhab menguar dengan kental, sehingga seolah-olah publik dipecah dua. Pendukung Syria diidentikkan dengan orang-orang Syiah, seolah-olah Bashar Assad adalah penganut Syiah yang taat dan harus dibela habis-habisan. Padahal, faktanya Assad adalah pemimpin yang sekuler. Dia penganut Syiah Alawi, mazhab yang berbeda jauh dengan Syiah ala Iran yang sangat patuh pada garis komando ulama. Jadi, Assad bukanlah pendukung Wilayatul Faqih (pemerintahan ulama di Iran). Fakta bahwa Syria berhubungan baik dengan Iran lebih ke faktor geopolitik, bukan mazhab. Sebaliknya, orang-orang Sunni lebih cenderung percaya pada pemberitaan betapa kejamnya Bashar Assad yang tega membunuhi rakyat sendiri, terutama membunuhi para aktivis Islam non-Syiah. Bahkan ada yang menilai Assad itu lebih kejam dari Israel.

  Pertanyaan saya, mengapa kaum muslimin tidak keluar dari pengotak-kotakan seperti ini? Konflik di Syria sangat jelas, bukan konflik antarmazhab. Lalu mengapa publik harus berpihak pada salah satu pihak dengan landasan mazhab? Situasi perpecahan seperti inilah yang justru menjadi bonus buat Barat. Mereka ingin menggulingkan Assad demi kepentingan mereka. Namun, kekuatan propaganda mereka telah memberi keuntungan lain: semakin terpecahnya umat Islam. Alih-alih berdiri di barisan yang sama untuk menentang satu musuh bersama: aliansi AS-Israel-NATO, umat Islam malah saling tuduh.

  Saya ingin mengutip satu dari sekian banyak analisis yang ditulis pengamat Barat anti-perang. Mereka ini dengan jernih berusaha mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi di Syria, lepas dari urusan agama. Prof. Michel Chossudovsky adalah salah seorang pengamat politik Timur Tengah yang aktif menulis tentang Syria. Motivasinya sederhana saja: mencegah perang, karena perang hanya akan merugikan warga dunia pada umumnya. Perang hanya menguntungkan segelintir elit politik dan para industrialis perang (penyedia senjata, juragan minyak, dll).

  Dalam tulisannya ‘Syria: NATO’s Next Humanitarian War’, Chossudovsky mengkompilasi data-data yang dia dapatkan dari sumber-sumber Barat sendiri, yang membuktikan bahwa kerusuhan di Syria (yang disebut media Barat sebagai ‘gerakan protes damai’) adalah sebuah rekyasa yang dilaksanakan sejak lama oleh aliansi AS-NATO- Israel (apa tujuannya, bisa dibaca di tulisan saya sebelumnya “Syria: Prahara di Negeri Pengungsi”). Menurut Chossudovsky, aksi ‘protes’ di Syria tidak lahir dari perpecahan politik internal sebagaimana dideskripsikan oleh media mainstream media. Memang benar, Syria bukan negara surga di mana semua rakyatnya berada di satu kubu. Namun, kekuatan oposisi tidaklah mengakar luas di tengah rakyat sampai-sampai mampu memicu kerusuhan besar-besaran. Sejak awalnya, ini adalah hasil dari sebuah operasi rahasia intelijen AS dan NATO yang bertujuan untuk memicu kekacauan sosial dan mendestabilisasi Syria.

  Chossudovsy menulis, sejak pertengahan Maret 2011, kelompok-kelompok Islamis bersenjata yang secara rahasia didukung oleh intel Barat dan Israel, mulai melakukan serangan-serangan terorisme, menembaki gedung-gedung pemerintahan, polisi, dan masyarakat sipil. Hal inilah yang kemudian juga diakui oleh Clinton dalam wawancaranya dengan BBC: Al Qaeda berada di balik serangan-serangan itu; dan ini menunjukkan absurditas kondisi di Syria, bahkan AS bersedia bekerjasama dengan Al Qaeda demi melengserkan Assad. Chossudovsky menyandarkan bukti dari pernyataannya ini pada laporan dari the Arab League Observer Mission. Selain itu, pemberitaan-pemberitaan dari media massa Barat sendiri menyinggung tentang kehadiran M16 (Dinas Rahasia Inggris) dan CIA di Syria. Misalnya Daily Star melaporkan bahwa AS, Inggris, dan Turki mensuplai para pemberontak dengan senjata, dan menyatakan bahwa ‘Syria mendukung Hizbullah dan hal ini mengancam Timur Tengah.” Harian ini juga melaporkan bahwa Menteri Pertahanan Inggris mengkonfirmasi bahwa Inggris tengah menyusun rencana rahasia untuk memberlakukan no-fly-zone di Syria, namun perlu dukungan dari PBB. Tapi bila dukungan PBB tidak juga didapat, akan ada kondisi yang memaksa NATO bertindak. Daily Star juga mengutip narasumbernya yang memprediksi bahwa bahwa pertempuran di Syria akan lebih besar dan lebih berdarah daripada Libya.

  Kini mari kita lihat sekilas apa yang ditulis jurnalis independen, Thierry Meyssan, yang sebelumnya aktif meliput langsung ke berbagai kawasan konflik dan memberikan laporan yang berbeda dengan media mainstream (misalnya, kisruh pemilu Iran tahun 2009, Meyssan melaporkan langsung situasinya dari Tehran dan menunjukkan berbagai kebohongan media mainstream, begitu pula konflik di Libya). Dalam laporan panjang di websitenya(www.voltairenet.com) , Meyssan menganalisis berbagai kebohongan yang dilakukan media mainstream.

  Meyssan antara lain melaporkan bahwa dengan dukungan Rusia, tentara nasional Syria akhirnya menyerbu Homs pada 9 Februari, setelah semua upaya mediasi dengan pasukan pemberontak (yang menamakan diri Free Syrian Army/FSA) gagal dilakukan. FSA akhirnya kalah dan mundur ke wilayah Emirat seluas 40 hektar yang langsung dikepung oleh tentara nasional, sampai akhirnya wilayah itu pun berhasil direbut tentara nasional pada tanggal 1 Maret. Namun ada yang tidak diberitakan media mainstream tentang kejadian di Emirat: pasukan FSA membantai orang-orang Kristen di dua desa, saat para mereka berupaya melarikan diri ke Lebanon. Alih-alih memberitakan realitas keji di Emirat, media mainstream malah terus menyebarluaskan kisah-kisah tentang kekejaman pasukan Assad kepada rakyatnya. Dan sebagaimana yang dulu terjadi dalam kasus Iran dan Libya, media-media yang bekerjasama bahu-membahu dalam propaganda ini adalah Aljazeera (Qatar), Al-Arabiya (Saudi Arabia), France24 (France), BBC (UK) and CNN (USA). Meyssan menyebut kesemuanya berada di bawah koordinasi dengan jurnalis Israeli.

  Lalu, ada laporan lagi yang cukup membuat heboh dunia maya akhir-akhir ini, yaitu terbongkarnya video palsu soal kerusuhan di Syria, dilakukan oleh Danny Abdul Dayem (22 tahun, warga Suriah-Inggris). Dia bekerja sama Anderson Cooper dari CNN Amerika. Parahnya, video palsu yang menggunakan efek suara-suara bom dan letusan senjata, seolah-olah para aktivis sedang dibantai tentara nasional Syria itu, disebarluaskan juga oleh media mainstream.

  Ada satu fakta menarik yang dilaporkan Meyssan dalam salah satu tulisannya, yaitu ternyata pemimpin FSA (=Pasukan Pembebasan Syria) adalah Aldel Hakim Belhaj. Siapa Belhaj? Dia adalah pemimpin Al Qaeda legendaris di Libya, menjabat sebagai Gubernur Militer di Tripoli. Temuan Meyssan ini sejalan dengan penemuan Chossudovsky (dan kemudian juga diakui terang-terangan oleh Menlu AS, Clinton, bahwa Al Qaeda berada di tengah-tengah para pemberontak Syria).

  Ada banyak lagi kejanggalan yang bisa ditemukan dalam konflik Syria, yang tidak perlu berkaitan dengan agama dan mazhab. Intinya, konflik Syria adalah sebuah rekayasa dari AS, NATO, dan Israel. Terlalu naif bila ada yang mengatakan bahwa mereka sedang berusaha menggulingkan Assad untuk membantu rakyat Syria yang tertindas. Ini adalah cerita lama yang berulang. Assad tidak pro Israel, mendukung Hizbullah dan Hamas, dan berbaik-baik dengan Iran. Semua faktor ini menjadi penghalang bagi ambisi Israel untuk menguasai Timur Tengah. Saat ini umat Islam menghadapi musuh yang sama dengan Assad, yaitu Israel. Sayang sekali, umat Islam justru sibuk saling tuduh dan tidak mau satu suara; hanya karena termakan propaganda media Barat. Bukan hanya rakyat awam. Sebagian pemimpin negara-negara Islam pun ramai-ramai mendukung Barat untuk menggulingkan Assad. Dan Israel pun tertawa, karena upayanya menggulingkan Assad berbuah bonus: perpecahan di kalangan muslim.

  Terakhir, apa untungnya buat kita orang Indonesia mengamati kasus Syria? Silahkan membaca berbagai analisis yang menyebutkan bahwa skenario disintegrasi di Syria (dan Libya) sesungguhnya sedikit demi sedikit sedang diimplementasikan di Indonesia. Kecerdasan untuk melihat siapa musuh, siapa kawan, akan sangat bermanfaat bila kita tidak ingin negeri kita sendiri kelak hancur lebur seperti Syria atau Libya. (IRIB Indonesia)

  *alumnus Magister Hubungan Internasional Univ. Padjadjaran

 6. kepada semua..
  hamba yang hina ni pegang pada fatwa yang dikeluarkan oleh Majlis Fatwa yang hamba pernah baca kat sebuah masjid tak lama dulu..
  mudah, tak payah serabut kepala..

  bawah ni pula hamba copy n paste dari e-Fatwa Portal Rasmi Fatwa Malaysia :

  Syiah Di Malaysia

  Keputusan:

  Muzakarah Khas Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia yang bersidang pada 5 May 1996 telah membincangkan Syiah Di Malaysia. Muzakarah telah memutuskan bahawa:

  1. Bersetuju supaya keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa yang telah diadakan pada 24 dan 25 September 1984 [Kertas Bil. 2/8/84, Perkara 4.2. (2)] mengenai aliran Syiah yang menetapkan seperti berikut :” Setelah berbincang dan menimbang kertas kerja ini Jawatankuasa telah mengambil keputusan bahawa hanya Mazhab Syiah dari golongan Al – Zaidiyah dan Jaafariah sahaja yang diterima untuk diamalkan di Malaysia.” Dimansuhkan.

  2. Menetapkan bahawa umat Islam di Malaysia hendaklah hanya mengikut ajaran Islam yang berasaskan pegangan Ahli Sunnah Wal Jamaah dari segi Aqidah, Syariah dan Akhlak.

  3. Menyokong dan menerima cadangan pindaan Perlembagaan Persekutuan dan Perlembagaan Negeri – Negeri bagi memperuntukkan dengan nyata bahawa agama bagi Persekutuan dan Negeri – Negeri hendaklah agama Islam berasaskan pegangan Ahli Sunnah Wal Jamaah dari segi Aqidah, Syariah dan Akhlak.

  4. Memperuntukkan pindaan kepada semua Undang – Undang Negeri dan Hukum Syarak bagi menyelaraskan takrif hukum Syarak atas Undang- Undang Islam seperti berikut :” Hukum Syarak atau Undang – Undang Islam ertinya Undang – Undang Islam yang berasaskan pegangan Ahli Sunnah Wal Jamaah dari segi Aqidah, Syariah dan Akhlaq. ”

  5. Memperakukan bahawa ajaran Islam yang lain daripada pegangan Ahli Sunnah Wal Jamaah adalah bercanggah dengan Hukum Syarak dan Undang – Undang Islam dan demikian penyebaran apa –apa ajaran yang lain daripada pegangan Ahli Sunnah Wal Jamaah adalah dilarang.

  6. Menetapkan bahawa semua umat Islam di negara ini adalah tertakluk kepada undang – undang Islam Hukum Syarak yang berasaskan pegangan kepada ajaran Ahli Sunnah Wal Jamaah sahaja.

  7. Menetapkan bahawa penerbitan , penyiaran dan penyebaran apa- apa buku, risalah , filem , video dan lain – lain berhubung dengan ajaran Islam yang bertentangan dengan pegangan Ahli Sunnah Wal Jamaah adalah diharamkan.

  http://www.e-fatwa.gov.my/fatwa-kebangsaan/syiah-di-malaysia

  hamba sokong Admin Pinkturtle, maklumatnya bersesuaian dengan pendirian Majlis Fatwa dan ulama-ulama besar masa kini..

  harapan dari hamba, agar banyakkan mengkaji dalam bab, pertamanya tentulah Al Quran dan Hadis (pastikan hadis tersebut ada riwayat dari imam-imam hadis yang benar, eg: Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Ahmad, Hakim, Thabarani, Nasa’e dll).. hadis palsu pun banyak..
  apa yang hamba faham, imam-imam ini adalah para pengumpul hadis yang diiktiraf oleh imam besar kita, Abu Abdullah Muhammad bin Idris iaitu Imam Syafi’e..

  bab-bab yang hamba syorkan lagi supaya dikaji ialah yang berkenaan dengan akhir zaman.. insyaAllah akan diberikan petunjuk oleh-Nya..
  hamba syorkan, bab Freemason, Secret Society, Dajjal Al Masih, Isa al Masih, Imam Mahdi, New World Order..

  Faktanya : Dunia sudah lama dikuasai oleh Dajjal melalui tentera-tenteranya yang bukannya Nasrani atau Yahudi tetapi sebenarnya merupakan “penyembah syaitan”..
  sedarlah saudara-saudara semua, kita sekarang di zaman PERALIHAN dari zaman TANDA-TANDA KECIL ke zaman TANDA-TANDA BESAR KIAMAT..
  buktinya, semua tanda-tanda kecil sudah pun diperlihatkan-Nya..

  berpandukan hadis-hadis Rasulullah SAW, ulama Islam menyatakan, ada dua tanda dari Allah SWT, sebelum 10 tanda besar kiamat seperti yang dijanjikan-Nya iaitu satu peperangan yang kemudiannya diikuti oleh peperangan demi peperangan.. hadis tersebut, Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, ”kamu akan mengadakan perdamaian dengan bangsa Rom dalam kedaan aman, lalu kamu akan berperang bersama mereka melawan suatu musuh dari belakang mereka. Maka kamu akan selamat dan mendapat harta rampasan perang yang banyak, kemudian kamu akan sampai ke sebuah padang rumput yang luas dan berbukit-bukit, maka berdirilah seorang lelaki Rom. Lalu dia akan mengangkat tanda salib (tentera kristian) dan melaungkan salib telah menang maka datanglah kepadanya seorang lelaki muslimin dan membunuh lelaki Rom tersebut, kemudian tentera Rom mengkhianati perdamaian dan terjadilah peperangan demi peperangan, di mana mereka akan bersatu menghadapi kamu di bawah 80 bendera, dibawah setiap bendera terdapat 12 ribu tentera” (Hadith sahih riwayat Imam Ahmad,Imam Abu Daud, Ibnu Majah)..

  dan tanda yang kedua sebelum 10 tanda besar kiamat adalah kedatangan Imam Mahdi yang bernama Muhammad bin Abdullah seperti yang ditegaskan Rasulullah SAW dalam hadis-hadis shahih baginda..

  pada hamba, lebih elok jika kita mendalami kajian-kajian dari ulama-ulama Islam daripada mengikuti kajian dari BARAT yang terbukti menyeleweng..

  wallahu a’lam..

  • Assalamualaikum…

   Dalam sejarah manusia2 suci adalah peribadi yang wujud…dighaibkan oleh Allah dan akan kembali menjelang hari akhir..

   di dalam sunni…pandangan tentang imam Mahdi sangat kabur…peribadi yang tidak pernah wujud dalam sejarah dan diberitakan akan muncul di akhir zaman.

   Tidak seperti nabi Isa suatu peribadi yang wujud…dan akan kembali bahu-membahu dgn imam mahdi al muntazar.

   Sejarah imam mahdi disisi syiah sangat jelas…peristiwa keghaiban besar itu pun adalah suatu ketetapan yang telah berlaku dan diriwayatkan oleh sumber2 syiah.

   malah hadis2 banyak yang menceritakannya..

   Tentang muzakarah…ia adalah suatu guidelines dr majlis fatwa…

   isunya sekarang…adakah agama Allah ini suatu pilihan dan kita boleh memilih?…pada hakikatnya kebenaran itu bukanlah pilihan…malah setiap muslim perlu mencari sehingga datangnya keyakinan di dalam hati.

   Mana mungkin sebagai seorang hamba Allah itu beragama tanpa keyakinan dan hanya bertaklid…mengikut arahan…mengikut ketetapan yang bukan datangnya drp Allah.Pada hakikatnya orang sebegini hanya berpegang kpd agama nenek moyang.

   Orang kafir sekalipun setelah kedatangan Islam terasa berat meninggalkan segala yg telah sekian lama dipegang dan disembah.

   beginilah saudara…syiah adalah suatu mazhab yang aman….tiada permusuhan…wlaupun banyak perkara yang kita terpaksa tidak bersetuju dgn sunni…namun kami menerima hakikat bahawanya Allah lah yang akan mengadili di hari kiamat…dan kami berlepas diri dr manusia2 yang zalim terhadap nabi dan keluarganya…

   Andai saja keluarga kamu disakiti…apakah kamu redha?dan adakah kamu redha dgn mereka yang redha terhadap mereka yang menyokong org2 yang menyakiti keluarga kamu…

   Bukan calang2 kezalimannya….

   Agama adalah ketetapan bukannya pilihan…anda tidak bebas memilih melainkan anda melalui satu jalan yang lurus…

 7. Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang..

  syi’ah amat bahaya kepada seluruh umat islam di dunia..
  perbezaan antara aqidah Ahlussunnah Waljamaah dengan aqidah Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah (Ja’fariyah)..

  1. Ahlussunnah : Rukun Islam kita ada 5 (lima)
  a) Syahadatain
  b) As-Sholah
  c) As-Shoum
  d) Az-Zakah
  e) Al-Haj
  Syiah : Rukun Islam Syiah juga ada 5 (lima) tapi berbeza:
  a) As-Sholah
  b) As-Shoum
  c) Az-Zakah
  d) Al-Haj
  e) Al wilayah

  2. Ahlussunnah : Rukun Iman ada 6 (enam) :
  a) Iman kepada Allah
  b) Iman kepada Malaikat-malaikat Nya
  c) Iman kepada Kitab-kitab Nya
  d) Iman kepada Rasul Nya
  e) Iman kepada Yaumil Akhir / hari kiamat
  f) Iman kepada Qadar, baik-buruknya dari Allah.
  Syiah : Rukun Iman Syiah ada 5 (lima)*
  a) At-Tauhid
  b) An Nubuwwah
  c) Al Imamah
  d) Al Adlu
  e) Al Ma’ad

  3. Ahlussunnah : Dua kalimat syahadat
  Syiah : Tiga kalimat syahadat, disamping Asyhadu an Laailaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, masih ditambah dengan menyebut dua belas imam-imam mereka.

  4. Ahlussunnah : Percaya kepada imam-imam tidak termasuk rukun iman. Adapun jumlah imam-imam Ahlussunnah tidak terbatas. Selalu timbul imam-imam, sampai hari kiamat.
  Karenanya membatasi imam-imam hanya dua belas (12) atau jumlah tertentu, tidak dibenarkan.
  Syiah : Percaya kepada dua belas imam-imam mereka, termasuk rukun iman. Karenanya orang-orang yang tidak beriman kepada dua belas imam-imam mereka (seperti orang-orang Sunni), maka menurut ajaran Syiah dianggap kafir dan akan masuk neraka.

  5. Ahlussunnah : Khulafaurrosyidin yang diakui (sah) adalah :
  a) Abu Bakar
  b) Umar
  c) Utsman
  d) Ali Radhiallahu anhu
  Syiah : Ketiga Khalifah (Abu Bakar, Umar, Utsman) tidak diakui oleh Syiah. Kerana dianggap telah merampas kekhalifahan Ali bin Abi Thalib (padahal Imam Ali sendiri membai’at dan mengakui kekhalifahan mereka).

  6. Ahlussunnah : Khalifah (Imam) adalah manusia biasa, yang tidak mempunyai sifat Ma’shum.
  Bererti mereka dapat berbuat salah/ dosa/ lupa. Kerana sifat Ma’shum, hanya dimiliki oleh para Nabi.
  Syiah : Para imam yang jumlahnya dua belas tersebut mempunyai sifat Ma’’hum, seperti para Nabi.

  7. Ahlussunnah : Dilarang mencaci-maki para sahabat.
  Syiah : Mencaci-maki para sahabat tidak apa-apa bahkan Syiah berkeyakinan, bahwa para sahabat setelah Rasulullah SAW wafat, mereka menjadi murtad dan tinggal beberapa orang saja. Alasannya karena para sahabat membai’at Sayyidina Abu Bakar sebagai Khalifah.

  8. Ahlussunnah : Siti Aisyah istri Rasulullah sangat dihormati dan dicintai. Beliau adalah Ummul Mu’minin.
  Syiah : Siti Aisyah dicaci-maki, difitnah, bahkan dikafirkan.

  9. Ahlussunnah : Kitab-kitab hadits yang dipakai sandaran dan rujukan Ahlussunnah adalah Kutubussittah :
  a) Bukhari
  b) Muslim
  c) Abu Daud
  d) Turmudzi
  e) Ibnu Majah
  f) An Nasa’i
  (kitab-kitab tersebut beredar dimana-mana dan dibaca oleh kaum Muslimin sedunia).
  Syiah : Kitab-kitab Syiah ada empat :
  a) Al Kaafi
  b) Al Istibshor
  c) Man Laa Yah Dhuruhu Al Faqih
  d) Att Tahdziib
  (Kitab-kitab tersebut tidak beredar, sebab kebohongannya takut diketahui oleh pengikut-pengikut Syiah).

  10. Ahlussunnah : Al-Qur’an tetap asli.
  Syiah : Al-Qur’an yang ada sekarang ini menurut pengakuan ulama Syiah tidak asli lagi. Sudah diubah oleh para sahabat (dikurangi dan ditambah).

  11. Ahlussunnah : Syurga diperuntukkan bagi orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasul Nya.
  Neraka diperuntukkan bagi orang-orang yang tidak taat kepada Allah dan Rasul Nya.
  Syiah : Syurga diperuntukkan bagi orang-orang yang cinta kepada Imam Ali, walaupun orang tersebut tidak taat kepada Rasulullah.
  Neraka diperuntukkan bagi orang-orang yang memusuhi Imam Ali, walaupun orang tersebut taat kepada Rasulullah.

  12. Ahlussunnah : Aqidah Raj’Ah tidak ada dalam ajaran Ahlussunnah. Raj’ah adalah besok di akhir zaman sebelum kiamat, manusia akan hidup kembali. Di mana saat itu Ahlul Bait akan balas dendam kepada musuh-musuhnya.
  Syiah : Raj’ah adalah salah satu aqidah Syiah. Di mana diceritakan : bahwa nanti di akhir zaman, Imam Mahdi akan keluar dari persembunyiannya. Kemudian dia pergi ke Madinah untuk membangunkan Rasulullah, Imam Ali, Siti Fatimah serta Ahlul Bait yang lain.
  Setelah mereka semuanya bai’at kepadanya, dia pun selanjutnya membangunkan Abu Bakar, Umar, Aisyah. Kemudian ketiga orang tersebut disiksa dan disalib, sampai mati seterusnya diulang-ulang sampai ribuan kali. Sebagai balasan atas perbuatan jahat mereka kepada Ahlul Bait.
  Keterangan : Orang Syiah mempunyai Imam Mahdi sendiri. Berlainan dengan Imam Mahdi Ahlussunnah, yang akan membawa keadilan dan kedamaian.

  13. Ahlussunnah : Mut’ah (kahwin kontrak), sama dengan perbuatan zina dan hukumnya haram.
  Syiah : Mut’ah sangat dianjurkan dan hukumnya halal. Halalnya Mut’ah ini dipakai oleh golongan Syiah untuk mempengaruhi para pemuda agar masuk Syiah. Padahal haramnya Mut’ah juga berlaku di zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib.

  14. Ahlussunnah : Khamer/ arak tidak suci.
  Syiah : Khamer/ arak suci.

  15. Ahlussunnah : Air yang telah dipakai istinja’ (cebok) dianggap tidak suci.
  Syiah : Air yang telah dipakai istinja’ (cebok) dianggap suci dan mensucikan.

  16. Ahlussunnah : Diwaktu shalat meletakkan tangan kanan diatas tangan kiri hukumnya sunnah.
  Syiah : Diwaktu shalat meletakkan tangan kanan diatas tangan kiri membatalkan shalat.
  (jadi shalatnya bangsa Indonesia yang diajarkan Wali Songo oleh orang-orang Syiah dihukum tidak sah/ batal, sebab meletakkan tangan kanan diatas tangan kiri).

  17. Ahlussunnah : Mengucapkan Amin diakhir surat Al-Fatihah dalam shalat adalah sunnah.
  Syiah : Mengucapkan Amin di akhir surat Al-Fatihah dalam shalat dianggap tidak sah/ batal shalatnya.
  (Jadi shalatnya Muslimin di seluruh dunia dianggap tidak sah, karena mengucapkan Amin dalam shalatnya).

  18. Ahlussunnah : Shalat jama’ diperbolehkan bagi orang yang berpergian dan bagi orang yang mempunyai udzur syar’i.
  Syiah : Shalat jama’ diperbolehkan walaupun tanpa alasan apapun.

  19. Ahlussunnah : Shalat Dhuha disunnahkan.
  Syiah : Shalat Dhuha tidak dibenarkan.
  (padahal semua Auliya’ dan salihin melakukan shalat Dhuha).

  Semoga Allah selalu melindungi kita dari penyesatan orang-orang Syiah dan aqidahnya. Amin.
  Keterangan lebih lanjut tentang kesesatan syiah klik :

  http://ban-syiah.blogspot.com/
  http://tenteradajjal.blogspot.com/2012/02/perayaan-ulang-tahun-revolusi-iran-1979.html
  http://tenteradajjal.blogspot.com/2012/02/apa-sebenarnya-berlaku-di-syria.html
  http://aburedza.wordpress.com/2010/03/18/siapa-pembunuh-saidina-hussain-r-a/
  http://aburedza.wordpress.com/2010/03/18/menjaga-ketulenan-sejarah-islam/
  http://soaljawab.wordpress.com/2007/06/10/pembunuh-sayyidina-husain-1/

  wallahu a’lam..

 8. Sila rujuk kepada hadis 12 dalam kitab2 sunni…4 khalifah? sejak bila nabi mewasiatkan Islam kepada 4 khalifah…jika begitu tak perlulah terjadi peristiwa khalifah…

  beginilah…orang awam sememangnya tidak mengetahui ilmu syiah kerana banyak mengutip sana-sini…sedangkan kami ini ada buku2 dan sumber2 yang boleh dirujuk.

  tentang rajaah…pada sesiapa yg percayakan kemenangan Islam pasti akan membenarkan konsep ini…tentang perbezaan fiqh…tak perlulah dibesar2kan mazahab yg 4 pun terlalu byk perbezaan dlm fiqh…

  tentang term “syiah jadi-jadian” saya rasa tak patutlah term itu dilemparkan krn saya ini menerima agama bukan jadi-jadian…elakkan drp menggunakan istilah2 cliche sebegini…krn kita belajar jadi kita tahulah…bukan spt saudara2 sekalian yg mengutip sana-sini…

  Solat jamak pula ada dlm hadis ibnu abbas…bacalah.

  Nasihat saya dlm setiap pernyataan carilah sebab-musababnya.

  Fitnah2 sebegini adalah berbahaya kepada agama.

  Anda nilailah di sini…siapakah yang lebih bahaya…syiah atau sunni?

  Saya menjawab demi mejaga kemaslahatan Islam…jika tidak apalah nasib orang2 syiah yang teraniaya dan terfitnah oleh org2 jahil dan keji…saya yakin 100% anda tidak mengetahui banyak perkara apa yang kami ketahui…

  Kami tidak memilih dengan sia2…kerana kami tahu…dan keyakinan kami datang bukan kerana terpaksa…kerana hati kami sudah dibuka…

  “Bagi kami agama kami, dan bagi kamu agama kamu”

 9. Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang..

  pengasas agama dan fahaman Syi`ah adalah sebenarnya orang-orang Yahudi yang telah memperalatkan Abdullah bin Saba’, seorang Yahudi yang berasal dari Yaman untuk mengasaskan fahaman ini di zaman Kalifah Uthman bin `Affan..

  Oleh itu kita tidak merasa hairan terhadap kerjasama antara Yahudi dan Iran dari segi bantuan dan persenjataan. Di sini dikemukakan contoh kerjasama itu:

  Syimitiz dari syarikat Balijiah (BRB) pada 2 Januari 1985 telah mendedahkan penjualan senjata Israel kepada Iran yang dianggarkan sebanyak 164 bilion dollar US dengan pertukaran minyak Iran..

  lebih lanjut : http://rafidhah.wordpress.com/2007/03/18/menyingkap-komplot-israel-dengan-iran-dan-amerika-dengan-iran/#more-61

  sejarah telah membuktikan siapa syi’ah sebenarnya..

  • Abdullah Bin Saba ni dah berjela2 dijawab…

   Jika anda membaca hadis ghadir….tafsir surah al-bayyinah…ayat wilayah balaghah, mawaddha anda sudah tahu yg syiah sudah disebutkan ketika Rasul belum wafat lagi…

   you tak baca sejarah perang jamal ke?…itulah kutip sana sini…syiah sudah ada sebelum abdullah b saba lagi…banyak riwayat yg menunjukkan Abdullah saba ini individu fiktif…yg direka2

   kematian imam Hassan dan Hussin pun sudah diisyaratkan oleh Rasul SAWA.

   Nabi pernah meratapi kematian Imam Hussin sebelum berlakunya peristiwa Karbala lagi.Baca hadis yg diriwayat Ummu Salamah(tanah manjadi merah)

   Malas nak ckp psl Abdullah Bin Saba ni.Perbincangan sudah jauh.Anda duduk di takuk tu lagi.Isu Abdullah Bin Saba sudah lama selesai….jika tidak tahu duduk diam2 drp memfitnah…penatlah saya nak menjawab isu lapuk ni…

   Semoga usaha kecil saya ini memberi manfaat kepada manusia2 lain yg teraniaya.Wallahualam.

 10. Jawapan klise dari insankerdil…perkara sudah selesai….buatkan ku tersenyum…apabila tiada hujah…itu jawapan paling senang…sebalox70…harap dedahkan lebih bnyk perkara…dlm bnyk2 perkara yang anda dedahkan kat atas tu…si insan kerdil tidka dapat berkata bnyk kerana tembelang bnyk yg pecah….dok kata anda 100% tak tahu tentang perkara yg dia tahu…itu fakta..mana ada org yg pengetahuannya sama…antara sunni pun ilmu ada tinggi rendah…bercakap apa yg diketahuila…yg penting benar….tersukan bro sebalox70

  • anda yang tiada hujah saudara…saya terlebih pula nak ketawa…kalau nak rujukan ee-book pun sy boleh bagi…tapi kan syiah tidak boleh disebarkan.100% tak tahu itu betullah.yang anda tahu copy paste di internet, youtube…dll.sikit2 syiah bunuh sunni…syiah bunuh sunni…nampak di syria…org yang entah sunnni ke syiah ke yg mati…tuduh syiah bunuh sunni….lawak lah pendapat sebegini…hujah apanya saudara…ini bukan hujjah…tembelang apa pulaknya…kan semuanya sudah dijawab.

 11. Saya tanya Akula…you sembahyang berselawat macamana????…sekarang you jawab….apa maksud ali muhammad? apa maksud ali ibrahim? beritahu sekarang.

 12. bahye jugak syiah ni, sib baik aku ni adalah dr golongan ahlussunah wal jamaah.

 13. Masya Allah terlalu banyak fitnah terhadap Syiah fi Internet. Banyak cara untuk memperjelas ketimpangan pihak yang memfitnah tetapi kali ini coba cara sederhana saja. Allah berfirman yang terjemahan Melayunya begini: ….barang siapa yang tidak menghukum dengan hukum yang diturunkan Allah, merekalah yang kafir……(alMaidah 44) Untuk lebih jelas klik disini: http://achehkarbala.blogspot.com/2011/05/suyarah-al-maidah-ayat-44-45-dan-47.html. Selanjutnya silakan tunjukkan saya mana negara yang bersystem Islam sekarang selain Republik Islam Iran yang Syiah dan di negara tersebut bersatu Syiah dan sunni. Pemimpin Syiah di negara tersebut atas nama negara, melindungi rakyatnya yang Sunni dan bahkan rakyat yang beragamna apa saja. Sebaliknya di negara yang penguasanya Sunni membiarkan Syiah dizalimi oleh penganut “Islam” yang arogan dan mayoriti.

  Sebahagian besar orang Sunni resah saat berhadapan dengan Syiah, kenapa? Sebabnya mereka tidak punya “Konsep yang mantap”. Buktinya Islam apapun alirannya tidak resah saat berhadapan dengan Nasrani dan Yahudi kendatipun demikian berbeda rumusan ‘aqidahnya, kenapa? Sebab kita punya konsep. Kami syiah tidak pernah resah takut jamaah kami ada yang masuk agama lain sebab kami punya konsep yang haq dan mantap. Untuk berhadapan dengan penganut agama apapun termasuk Sunni, cukup saja kami katakan “lakum dinukum waliadin”. Sebaliknbya Sunni membunuh penganut agama yang berbeda dengan mereka. Contohnya banyak. Misalnya mayoritas Sunni membunuh pengikut Ahmadiah di Indonesia dan memusnahkan mesjidnya. Dalam soal keresahan mereka silakan menyimak diujung wawancara dengan pihak yang dituduh sesat ini:http://www.youtube.com/watch?v=jmV1oJGd1Mk&feature=related dan baca juga blog berikut ini: ttp://achehkarbala.blogspot.com/2012/05/adalah-omong-kosong-bagi-komunitas-yang.html

 14. See you later, insya Allah…


Tinggalkan Jawapan

Masukkan butiran anda dibawah atau klik ikon untuk log masuk akaun:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out /  Tukar )

Google photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Google anda. Log Out /  Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out /  Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out /  Tukar )

Connecting to %s

Kategori

%d bloggers like this: